Обучение

Национална стокова борса провежда перманентно обучение на нови брокери. Телефон за справки: 032/62-80-86.

Гр. Пловдив, бул. "България” № 4 Тел/факс.: ++359 32/62 80 86,0988 39 44 14,E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2009 PCE

Национална Стокова Борса АД