Хранителни продукти

СТОКОВА ГРУПА "ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ" РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ОРИЗ, ПШЕНИЧНО БРАШНО, ПИЛЕТА ЗАМРАЗЕНИ, ЗАХАР, ПОДПРАВКИ, ПЧЕЛЕН МЕД, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, КОНСЕРВИ, ЯЙЦА, СОЛ, МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ

Гр. Пловдив, бул. "България” № 4 Тел/факс.: ++359 32/62 80 86,0988 39 44 14,E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2009 PCE

Национална Стокова Борса АД