Продукти от растителен произход

СТОКОВА ГРУПА "ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД" ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ЦАРЕВИЦА, ФАСУЛ, ЛЕЩА, СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, ПРОСО, КОРИАНДЪР, ТРИЦИ, КЮСПЕ, ФУРАЖИ, КАРТОФИ, ТЮТЮН, КАУЧУК ЕСТЕСТВЕН, СОЕВ ШРОТ, АРПА, ОВЕС, РЪЖ, СЕМЕНА

Гр. Пловдив, бул. "България” № 4 Тел/факс.: ++359 32/62 80 86,0988 39 44 14,E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2009 PCE

Национална Стокова Борса АД