Контакти

Гр. Пловдив, бул. “България” № 4

За кореспонденция: 4003, Пловдив, п.к. 120

Тел/факс.: ++359 32/62 80 86, 0889 87 48 29 E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2019 PCE

read more

Национална Стокова Борса АД

 
                                                  НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА
           
      БЮЛЕТИН    
      ЗА    
       ПРИСЪСТВЕНА БОРСОВА СЕСИЯ    
                 № 05/06.02.2019год.    
           
    ЛЕГЕНДА:      
  К  - КОТИРОВКА "КУПУВА"    
  П  - КОТИРОВКА "ПРОДАВА"    
  С  - СРОК НА ДОСТАВКА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ    
  Ф  - СРОК НА ДОСТАВКА ДО 45 КАЛЕНДАРНИ ДНИ    
  Ф-30  - СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ    
    ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА БЕЗ ДДС,    
    АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО    
  тел.: 032/62-80-86        
           
    Национална стокова борса провежда перманентно обучение
    на нови брокери.Телефон за справки: 032/62-80-86.    
           
    За повече информация:    
    e-mail: borsa_pd@abv.bg    
    www.pce.bg    
           
           
К С наименование  м кол./
  П Ф на стоката   бр.к-ти
      Продукти от растителен произход    
1 К Ф Царевица т 100
2 К Ф Царевица  т 100
3 К Ф Царевица т 100
4 К Ф Царевица т 100
5 К Ф Рапица т 200
6 К Ф Рапица т 200
7 К Ф Рапица т 200
8 К Ф Рапица т 200
9 К С Слънчоглед маслодаен т 325
10 К С Слънчоглед маслодаен т 484
11 К С Пшеница т 670
12 К С Пшеница т 335
13 К С Ечемик т 21
      Хранителни продукти    
1 П С Олио внос РЕТ бутилки х1л л 20000
2 П С Олио РЕТ бутилки х1л л 5000
3 П С Олио РЕТ бутилки х5л л 5000
4 П С Олио РЕТ бутилки х10л л 5000
5 П С Брашно тип 500 /50 кг/ т 100
6 П С Брашно тип 700 /50 кг/ т 100
7 П С Брашно тип 1150 /50 кг/ т 100
8 П С Сух грах т 10
9 П С Сух грах т 10
10 П С Сух грах т 10
11 П С Фасул зрял вн х 1 кг т 5
12 П С Фасул зрял вн х 10 кг т 10
13 П С Фасул зрял вн х 50 кг т 10
14 П С Ориз оп х 1кг кг. 10000
15 П С Ориз оп х 10кг кг. 10000
16 П С Ориз оп х 50кг кг. 10000
17 П Ф Леща т 50
18 П Ф Леща т 18
19 К Ф Захар т 100
20 К Ф Захар т 5
      Нехранителни стоки    
      МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ    
1 П Ф Заз.пр. 1кV-за пров. к. 15
2 П Ф Заз.пр. 1кV-за шина. к. 15
3 П Ф Заз.пр. 20кV-за пров. к. 15
4 П Ф Заз.пр. 20кV-за шина. к. 15
5 П Ф Лагери спец к-т 1
6 П Ф Твърда тел кг. 2000
      АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ    
1 П Ф Маломаслен  SCI4 12/20/800-170/A/7 бр 40
2 П Ф Маломаслен  SCI4 12/25/1250-210/A/5 бр 40
3 П Ф А5 - 1000А бр 50
4 П Ф А4 - 1 - 800А бр 100
5 П Ф А3 - 630А бр 300
6 П Ф А3 - 500А бр 300
7 П Ф А2 - 250А бр 500
8 П Ф А2 - 200А бр 500
9 П Ф А1 - 100А бр 900
10 П Ф А1 - 63А бр 900
11 П Ф 1P, 6A, "C", E60N+, /6KA/ бр 3000
12 П Ф 1P, 10A, "C", E60N+, /6KA/ бр 3000
13 П Ф 1P, 16A, "C", E60N+, /6KA/ бр 3000
14 П Ф 1P, 20A, "C", E60N+, /6KA/ бр 3000
15 П Ф 1P, 25A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1900
16 П Ф 1P, 32A, "C", E60N+, /6KA/ бр 3000
17 П Ф 1P, 40A, "C", E60N+, /6KA/ бр 3000
18 П Ф 1P, 50A, "C", E60N+, /6KA/ бр 5000
19 П Ф 1P, 63A, "C", E60N+, /6KA/ бр 10000
20 П Ф 3P, 6A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1000
21 П Ф 3P, 10A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1000
22 П Ф 3P, 16A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1500
23 П Ф 3P, 20A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1500
24 П Ф 3P, 25A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1000
25 П Ф 3P, 32A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1000
26 П Ф 3P, 40A, "C", E60N+, /6KA/ бр 1000
27 П Ф 3Р, 50А, "С", Е60N +, /6KA/ бр 1000
      ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ    
1 П Ф Ръкавици диел. 2.5кV кл.00 чф 100
2 П Ф Ръкавици диел. 20кV кл.2 чф 100
3 П Ф Боти диелектрични 20кV  чф 100
4 П С Работни обувки  чф 3500
5 П Ф Защитни обувки -високи чф 1000
6 П Ф Защитни обувки -олекотени чф 1000
      ПДИ - търг се от 28.11.18    
1 П Ф Ел. материали к-т 50000
2 К Ф Ел. материали   700
3 П Ф Резервни части к-т 150000
4 П Ф Крепежни елементи к-т 20000
5 П Ф Прибори и приспособления к-т 30000
6 П Ф Уреди к-т 20000
7 П Ф ВиК материали к-т 30000
      Обществени поръчки    
1 К Ф Горива по спец - търг се от 16.01.19 к-т 230000
2 П Ф Горива по спец к-т 380000
3 К Ф Горива по спец - търг се от 13.02.19 хил л. 300