Индикативни борсови цени

Цените са актуални към 17.06.2024.

Национална стокова борса АД

Видове горива
Наименование цена без ДДС Цена с ДДС
Бензин А95 Н 2087,48 лв 2504,97 лв
Дизелово моторно гориво 2112,64 лв 2535,16 лв
Газьол за промишлени и комунални цели 2094,17 лв 2513,00 лв

Национална стокова борса АД формира ИБЦ като средноаритметична стойност на котировки на доставчици, с които има договореност за достъп до търговска информация.

  • Сакса АД
  • Тера Корп ЕООД
  • Инса ойл ЕООД
  • Джи ти ей петролиум ООД
  • Литекс АД
  • тел. за контакт 032 62 80 86

    Тел.: ++359 32/62 80 86 E-mail: borsa_pd@abv.bg © 2024 PCE

    Национална Стокова Борса АД